Användarvillkor

Obs: Dessa Användarvillkor kan komma att ändras, läs därför igenom villkoren här någon gång ibland för att hålla dig uppdaterad.

Hantering av personuppgifter

  • Hurmycketfårmanlåna.se tar inga kreditupplysningar, vi gör inte heller bedömning utav din betalningsförmåga och kreditvärdighet.
  • Hurmycketfårmanlåna.se handlägger inga ansökningar detta utförs av en tredje part, i vårat fall kreditbolagen som vi listar.
  • Personuppgifter och information som sparats av oss delas ej med tredjepart.
  • Enligt personuppgiftslagen rätt att få en specifikation över den information en gång per år.
  • Alla Datainspektionens regler, föreskrifter och rekommendationer när det gäller hantering av personuppgifter följer Hurmycketfårmanlåna.se.

Hurmycketfårmanlåna.se ansvar

  • För tvister angående avtal och andra konflikter mellan låntagare och kreditgivare, ansvar ej Hurmycketfårmanlåna.se.
  • Hurmycketfårmanlåna.se uttalar sig aldrig inte heller tar vi någon ställning i några eventuella tvister.
  • Hurmycketfårmanlåna.se ansvarar endast för publicerat innehåll och information på vår webbplats.
  • Hurmycketfårmanlåna.se reserverar sig för eventuella felaktigheter rörande eventuella förändringar som gjorts av kreditbolagen. Där vi inte hunnit uppdatera våran webbplats.
Sofia - Skribent

Artikelförfattare - Sofia

Sofia har arbetat på bank för att senare bli skribent på soliga Malta. Utbildning, Uppsala universitet. 13 års erfarenhet som skribent. Läs mer om oss »